Dockweiler
Dockweiler AG, Nemačka, je vodeći proizvođač nerđajućih cevi i fitinga za farmaciju sa filijalama u Holandiji, Velikoj Britaniji i Tajlandu. Prisutan je preko svojih zastupnika u više od 30 zemalja.

Iskustvo dugo više od 50 godina obezbeđuje najviše standarde kvaliteta, odličnu uslugu i podršku svojim klijentima.

Proizvodni program Dockweiler objedinjuje kompletan program cevnih sistema koji zadovoljava najzahtevnije sterilne i aseptične aplikacije bez obzira da li se one nalaze u industriji mikroelektronike, farmaceutskoj industriji, biotehnologiji ili nekoj drugoj visoko - tehnološkoj oblasti primene.

Više tehničkih podataka o DOCKWEILER proizvodnom programu pronaći ćete na:

http://www.dockweiler.com/en/