Oprema za PW, WFI i PS, filteri, membrane za RO i UF
Tretman vode u farmaciji
BVS-Wassertechnik GmbH
http://www.bvs-wassertechnik.at/
Tretman voda u industriji i zdravstvu
Steris – Finn Aqua
http://www.steris.com/
Procesna oprema za farmaciju
Graver Technologies
http://www.gravertech.com/
Mikrofiltracija