Sertifikati
KVALITET JE PRIORITET

Fokus EuroCons Group je, u startu, bilo zastupanje renomiranih evropskih kompanija. Saradnja sa liderskim firmama dodatno je učvrstila uverenje da je kvalitet primaran za svaki vid poslovanja.

Taj princip je zadržan i nadograđivan vremenom, kako je firma širila svoje delatnosti, pored zastupstva, na projektovanje, konsalting i kompletan inženjering za raznorodne industrijske branše, od onih sa jednostavnim, do onih sa sofisticiranim proizvodnim procesima, kakva je farmaceutska proizvodnja.

Profesionalizam podrazumeva stalno usavršavanje svakog pojedinca u timu, i nadasve posvećivanje posebne pažnje kvalitetu, od komunikacije do realizacije. Poštovanje kvaliteta se valorizuje razvojem, a potvrđuje sertifikatima.

ISO 9001:2008

EuroCons Group je prvi u Srbiji stekao ISO 9001:2008 sertifikat za inženjering poslove u farmaceutskoj proizvodnji, medicini i proizvodnji hrane, kao i sertifikat koji se odnosi na plasman procesne opreme, rezervnih delova i repromaterijala.

ISO 9001

Međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje ta organizacija mora da ispuni kako bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. Svrha ovog standard je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa.

ISO 14001

Definiše zahteve za upravljanje zaštitom životne sredine. Ispunjavanje ovih zahteva je potrebno dokumentovati kako bi postojao dokaz o poštovanju standarda i o efikasnom radu u skladu sa standradom. Ovaj sistem je upravljački alat koji omogućava organizaciji da identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistemski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.
Standard OHSAS 18001 (Occupational Helath & Assessment Series)

Standard koji definiše zahteve za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Zaštita zdravlja na radu je namenjena organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održe nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovog povređivanja.

SRPSISO/IEC 17025 ISO standardi iz serije 14644

Jedinstvenost firme “Lab Prova” na ovim prostorima, 2009. godine potvrdio je sertifikat o akreditaciji SRPS ISO/IEC 17025 u skladu sa ISO standardima serije 14644 – prvi sertifkata takve vrste u Srbiji i u okruženju.

Excellent SME sertifikat   

Kompanija EuroCons Group 2015. godine postala je nosilac sertifikata “Excellent SME” bonitetne kuće “Coface”. Ovaj sertifikat pruža garanciju kupcima i potencijalnim poslovnim partnerima da je kompanija koja ga poseduje kredibilan i pouzdan partner. Kredibilitet garantuju Privredna komora Srbije, bonitetna kuća “Coface” i priznata “SafeSigned” tehnologija. Ovim sertifikatom naša firma svrstana je u grupu uspešnih i pouzdanih preduzeća, sa visokom bonitetom ocenom.

Golden Certificate AAA  

Na osnovu analize poslovanje u 2014., 2015. i 2016. godini, kompaniji EuroCons Group dodeljen je “Golden Certificate AAA” švedske bonitetne kuće “Bisnode AB”. Uslov za izdavanje sertifikata je da pravni subjekat tri godine zaredom ispoštuje stroge kriterijume međunarodne kategorizacije i procene.

Reč je o međunarodnom sertifikatu koji se radi po evropskom modelu za poslovnu izvrsnost - European Foundation for Quality Management, i koji se izdaje duže od 20 godina u 19 zemalja EU - llicenca Dun & Bradstreet – partnerstvo sa d&b Bisnode AB Švedska.

Prema analizama, firme sa trogodišnjim kreditnim rejtingom, kakav poseduje EuroCons Group, posluju natprosečno, a njihove karakteristike su: verovatnoća da će otići u stečaj i likvidaciju < 0,15%, da će biti izbrisani je <0,93% , da će ući u blokadu je <0,98% .

Grupa Golden certifikate ima 103 pravna subjekta od ukupno 443.439 aktivna u Srbiji, što znači da kompanija EuroCons Group spada u 1% najuspešnijih firmi u Srbiji!

Posedovanje sertifikata je potvrda ekonomskog kvaliteta kompanije priznatog u Evropi, a nosioce ovog priznanja svrstava u sam vrh domaće privrede, rame uz rame sa bilo kojom kompanijom iz Evrope.

BISNODE javno saopštenje – EUROCONS GROUP VRŠAC