Zaposleni


Motivacija zaposlenih je jedan od ključeva uspeha firme. Direktor i vlasnik EuroCons Group - e gradi profesionalni odnos sa saradnicima, zasnovan na visokim zahtevima, ali i na odnosima međusobnog uvažavanja, uz razne vidove motivacije.

Kvalitet našeg rada, pre svega, proističe od naših zaposlenih, kojih je danas u grupaciji preko 80, mahom visokoobrazovanih, među kojima je preko 35 inženjera, specijalizovanih za različite oblasti poslovanja.