Steris – Finn Aqua
STERIS je vodeća kompanija u oblasti prevencije infekcija i drugih proceduralnih proizvoda i usluga. Kompanija je fokusirana na kupce iz oblasti proizvodnje farmaceutskih proizvoda i medicinskih sredstava.

STERIS Life Sciences pruža kontrolu sterilizacije i kontaminacije farmaceutske proizvodnje, biotehnologije, laboratorija i medicinskih sredstava.

https://www.sterislifesciences.com/