Alexanderwerk Ag
Alexanderwerk, kao kompetentan partner, podržava vodeće kompanije iz hemijske, farmaceutske i prehrambene industrije, kao i iz oblasti LifeScience i nuklearne tehnologije u suvoj granulaciji i kompaktiranju malih količina u masovnoj proizvodnji, širom sveta. Zahvaljujući dugogodišnjoj ekspertizi, poznaje sve važne korake - osnovne zahteve za razvoj i dizajn, konstrukciju i stručnu montažu, puštanje u pogon i na kraju neprekidnu podršku za mašine ili sisteme koji zadovoljavaju pojedinačne zahteve. Na ovaj način vam takođe mogu pružiti sveobuhvatno savetovanje i podršku u nekoj od njihovih testnih laboratorija ili na vašoj lokaciji, dizajnirati mašinu pogodnu za vaše zahteve i naći rešenje i za vas.

https://www.alexanderwerk.com/welcome/