GEA Pharma Systems
GEA je poznati ekspert za farmaceutsku, nutritivnu, biofarmaceutsku i biotehnološku prerađivačku i proizvodnu industriju sa više od 100 godina iskustva, GEA je razvila duboko i temeljno razumevanje izazova sa kojima se susrećete, prepreka koje trebate da prevaziđete i ciljeva koje želite da postignete.

Uz znanje dobijeno na hiljadama uspešnih instalacija širom sveta, oni su pouzdan partner za kupce, i velike i male, za širok izbor proizvoda, uključujući oralne čvrste oblike doziranja, polučvrste proizvode, parenteralne i sterilne proizvode.

https://www.gea.com/en/pharma-healthcare/index.jsp