Uslovi korišćenja
Svi posetioci internet prezentacije www.eurocons.rs saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

Internet prezentacija www.eurocons.rs, sve njihove stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda

Eurocons ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Eurocons ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja www.eurocons.rs;

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.eurocons.rs zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Euroconsove saglasnosti, Eurocons će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu. Sve fotografije na www.eurocons.rs predstavljaju samo simbolične ilustracije i potiču iz arhiva Euroconsa, ili su preuzete sa specijalizovanih sajtova koji nude fotografije, pod uslovima koje je propisao nosilac prava nad fotografijama;

Eurocons zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.eurocons.rs, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja;

Eurocons zadržava pravo da na www.eurocons.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je sam Eurocons nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi;

Informacije koje su sadržane na www.eurocons.rs mogu se koristiti u nastavne, naučne i nekomercijalne svrhe, ali uz obavezu navođenja porekla informacija i Euroconsa kao njihovog isključivog vlasnika. U slučaju da se to ne dogodi, Eurocons zadržava pravo da preduzme sve pravne i faktičke radnje kako bi sprečio dalju distribuciju ovih informacija i tražio eventualnu štetu nastalu zbog njihovog nelgalnog korišćenja;

Bilo koja informacija koju posetioci sajta pošalju Euroconsu putem Interneta ili elektronske pošte, neće se smatrati poverljivom informacijom, čak ni u situaciji da pošiljalac informacije izričito navede da su informacije poverljive prirode i Eurocons zadržava pravo da tu informaciju dalje distribuira, koristi ili uključi u sadržaj svog sajta, kao i da iste u potpunosti zanemari. Eurocons ni u kojoj situaciji neće tražiti od posetilaca sajta da mu na bilo koji način dostavljaju poverljive informacije, niti će preuzeti bilo kakvu odgovornost iz posledica koje mogu nastati usled toga što su mu posetioci sajta dobrovoljno i samoinicijativno poslali određene informacije. Od napred navedenih ograničenja se izuzimaju informacije koje se odnose na informacije koje imaju karakter podataka o ličnosti, kao i informacije koje imaju karakter uzbunjivanja, sa kojima će Eurocons postupati u skladu sa propisima koje regulišu ove oblasti;

Eurocons poštuje privatnost posetilaca www.eurocons.rs, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.eurocons.rs koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da Eurocons prikuplja i koristi tehničke podatke o posećenosti i korišćenju sajta www.eurocons.rs, i iste koristi radi interne statistike i analitike u vezi sa internet prezentacijom. Eurocons neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Eurocons nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali neće biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način;
Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.

Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".

Uslovi korišćenja
Obaveštenje o privatnosti