GEMÜ
GEMÜ (Gebrüder Müller Apparatebau), sa sedištem u Ingelfingenu (Nemačka), je vodeći proizvođač ventila i merno-regulacionih sistema za tečnosti, paru i gasove. Globalni je lider na tržištu kada je reč o rešenjima za sterilne aplikacije.

Pored proizvodnih pogona u Nemačkoj, GEMÜ izrađuje svoje proizvode i u Švajcarskoj, Francuskoj, Brazilu i Sjedinjenim Američkim Državama i ima preko 1.900 zaposlenih. Zahvaljujući velikoj mreži komercijalnih partnera, među kojima je i naša kompanija, GEMÜ je aktivan u preko 50 država na svim kontinentima.

Proizvodni program:

Membranski ventili
Zaporni ventili
• Leptir ventili
• Loptasti ventili
• Nepovratni ventili
• Pilot ventili
• Multi-port blok ventili
• Elektromagnetni ventili
• Elektromotorni i pneumatski aktuatori
• Membrane
• PFA cevi i fitinzi
Merno regulaciona oprema
CONEXO – Ventili sa RFID (Radio-frequency identification)

Više o proizvodnom program i o samoj kompaniji možete pronaći na: https://www.gemu-group.com/

MEMBRANSKI VENTILI

Membranski ventili su univerzalni ventili koji se mogu primenjivati u svim granama industrije. Jedna od najvećih prednosti ovih ventila je to što su samo dve komponente u kontaktu sa radnim medijumom – membrana i telo ventila. U zavisnosti od zahteva u ponudi su ventili sa ručnim, pneumatskim i elektromotornim pogonom. Mogu se koristiti na radnim pritiscima do 10 bar-a i temperaturi, u zavisnosti od materijala tela ventila, od -20 do 150oC. Izrađuju se u nominalnim dimenzijama od DN 4 – 300.Oblast primene:

• Metalni aseptični membranski ventili za sterilne procese – zahvaljujući membranama od različitog materijala i kvalitetu završne obrade koji se održava ispod 0.25 µm, primarno se koriste u farmaceutskoj, prehrambenoj, biotehnološkoj industriji, kao i u industriji poluprovodnika za rukovanje i distribuciju ultra čistih medijuma. Telo ventila može biti izrađeno, u zavisnosti od zahteva, u vidu 2/2 ventila, “T-body”, “Multi-port” ili ventila za tankove. Pored različitih izvedbi telo ventila može biti izrađeno od čelika različitog kvaliteta (različitim tehnologijama izrade: kovanje, livenje, rezanje), ili velikog broja legura koje su u ponudi.“Multi-port” telo ventila• Metalni industrijski membranski ventili – koriste se za upravljanje i regulisanje inertnih, visoko korozivnih medijuma i tečnosti koje su kontaminirane sitnim česticama koje mogu dovesti do abrazije.• Plastični membranski ventili – telo ventila sa različitim izvedbama konekcije može biti izrađeno od velikog broja visoko kvalitetnih materijala (PVC-U,ABS, PVDF, PP-H, PP, PFA) koji su u ponudi. Koriste se u sistemima za hemijski tretman vode, sistemima za doziranje farbe, punilicama u proizvodnji baterija, odnosno u svim granama industrije za upravljanje i distribuciju hemijski agresivnih fluida. Pored klasičnih plastičnih ventila u ponudi su i plastični ventili za ultra čiste procese koji se proizvode u striktnim uslovima čistih soba.• Membransko zaporni ventili – obezbeđuju hermetičku separaciju aktuatora od medijuma, što je omogućeno razvojem inovativnog koncepta zaptivanja. Koriste se za sterilne i higijenske aplikacije. U kombinaciji sa servo aktuatorom primenjuju se u brzim i preciznim procesima punjenja kako u farmaceutskoj tako i u industriji hrane i pića.Više o membranskim ventilima možete naći na: https://www.gemu-group.com/en_EN/valve-designs/diaphragm-valves/

<-- povratak na vrhZAPORNI VENTILI

Zaporni ventili su idealni za potrebe upravljanja i regulacije u sistemima mehanički čistih, hemijski inertnih i blago korozivnih tečnosti, gasova ili pare. Mogu se koristiti na radnim pritiscima do 40 bar-a i temperaturama od -20 do 180 oC, a u zavistosti od materijala tela ventila koje se izrađuje od nerđajućeg čelika, livenog gvožđa, bronze SG gvožđa itd. Izrađuju se u nominalnim prečnicima od DN 6 – 100.

Zaporni ventili mogu biti izrađeni kao ravni ili kosi zaporni ventili.


Više o zapornim ventilima možete naći na: https://www.gemu-group.com/en_EN/valve-designs/globe-valves/

<-- povratak na vrhMERNO REGULACIONA OPREMA

Za sve tipove ventila GEMÜ nudi širok spektar opreme za automatizaciju i optimizaciju procesa:

• Pozicioneri i procesni kontroleri – inteligentni elektro-pneumatski pozicioneri i 3-point kontroleri;• Električni indikatori pozicije;• Merači protoka (rotometri)
- Klasični merači protoka- Turbinski merači protoka – određuju brzinu protoka na osnovu brzine obrtanja turbine. Očitana vrednost se prikazuje na ekranu ili se signal šalje na PLC;- Magnetno induktivni merači protoka – koriste se za precizna merenja brzine elektroprovodljivih fluida. Funkcionišu primenom principa Faradejevog zakona elektromagnetne indukcije;- Ultrazvučni merači protoka – koristi metod merenja faznog pomeraja ultrazvucnog talasa koji je proporcionalan brzini protoka fluida;• Merači temperature i pritiska;Više o merno regulacionoj opremi možete naći na: https://www.gemu-group.com/en_EN/measurement-and-control-engineering/

<-- povratak na vrhCONEXO – Ventili sa RFID (Radio-frequency identification)

CONEXO je RFID sistemska arhitektura koja se koristi za indentifikaciju delova, održavanje i procesno dokumentovanje bez papirne dokumentacije. CONEXO olovka se može koristiti za očitavanje RFID čipova koji su zakačeni na komponente. Očitavanjem čipa otvara se celokupna dokumentacija vezana za dati deo.Brošura CONEXO

Više o proizvodu možete pronaći na: https://www.gemu-group.com/en_EN/product-documentation/paperless-maintenance

<-- povratak na vrh

Ovaj web sajt koristi kukije i slične tehnologije da pruži najbolju moguću funkcionalnost i prikaže sadržaje u skladu sa vašim interesima na našem sajtu i društvenim mrežama.

Mi poštujemo vašu privatnost i procesuiramo podatke samo u marketinške i funkcionalne svrhe ukoliko nam date vaš pristanak klikom na "Prihvatam".

Uslovi korišćenja
Obaveštenje o privatnosti