13.2.2017.
Stručnjaci iz kompanije EuroCons Group održali predavanje u okviru „Kursa o energetskoj efikasnosti“

3. februar 2017. god., Beograd

Na Mašinskom fakultetu u Beogradu, održan je „Kurs o energetskoj efikasnosti“ za industrijske inženjere, u petak, 03. februara 2017. god.

Tom prilikom, stručnjaci iz kompanije EuroCons Group održali su završno predavanje na kome su prezentovali energetsku efikasnost filtera u HVAC sistemima. Testiranja su obavljena na klima komori sa uzorcima filtera od M5 do F9, od sintetičkih i staklenih vlakana. Ispitivanja ovog tipa pružaju podatke o energetskim uštedama sistema u koje se ugrađuju filteri, a koje se postižu pravim odabirom filtera.