15.12.2014.
Team-building na Jahorini

Zaposleni u naše četiri firme Lab Prova d.o.o., Darnico d.o.o., Biro plus d.o.o. i Eurocons Group d.o.o. proveli su 3 dana na team- building putovanju na Jahorini, od dvanaestog do četrnaestog decembra, jačajući svoje međusobne veze kroz druženje, timske sportove, smeh i igru.

Još jednom smo potvrdili da naš tim nije zasnovan samo da poslovnom funkcionisanju, već da nas međusobno spajaju slični pristupi svemu ostalom, što ne stižemo da delimo tokom radnih sati.